puizba.pl

Lifestyle Blog

prawidłowe tętno
Zdrowie

Jakie jest prawidłowe tętno i jak je zmierzyć?

Ciśnienie i tętno to dwa podstawowe parametry, które informują o pracy serca. Wszelkie odstępstwa od normy świadczą o zaburzeniach. Systematyczne mierzenie ciśnienia pozwala na wykrycie chorób serca na wczesnym etapie i podjęcie odpowiedniej terapii.

Prawidłowe tętno i ciśnienie

Okresowe pomiary ciśnienia powinni wykonywać wszyscy, bez względu na wiek. Nawet u osób bardzo młodych może pojawić się podwyższone ciśnienie. Bezpłatny pomiar można wykonać w aptekach lub placówkach POZ. Prawidłowe ciśnienie to 120-129 mmHg dla ciśnienia skurczowego i 80-84 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego. Przekroczenie tych norm oznacza nadciśnienie tętnicze, które należy leczyć.

Wysokiemu ciśnieniu towarzyszy także podwyższone tętno (puls). Tętno to ilość skurczów serca na minutę. Prawidłowe wartości zależą od wieku:

– niemowlaki – 130,
– dzieci – 100,
– młodzież – 90,
– dorośli – 70-80,
– osoby starsze – 60.

Tętno powyżej 85 uderzeń na minutę uznawane jest za wysokie i wymaga konsultacji z lekarzem rodzinnym.

Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie i tętno

Pomiar ciśnienia nie jest trudny i każdy może wykonać go samodzielnie przy pomocy ciśnieniomierza. Na rynku dostępne są ciśnieniomierze nadgarstkowe oraz naramienne. Te pierwsze nie są do końca miarodajne, znacznie lepsze są ciśnieniomierze naramienne.

Ciśnienie powinno mierzyć się rano, zaraz po przebudzeniu, jest to tzw. ciśnienie spoczynkowe. Rękę należy położyć swobodnie i rozluźnić. Po założeniu rękawa należy włączyć elektroniczny aparat, który samodzielnie wykona wszystkie pomiary, czyli ciśnienie oraz tętno. W przypadku podwyższonych parametrów pomiar należy wykonywać kilka razy w ciągu dnia.

Przyczyny wysokiego tętna

Tętno przekraczające 85 skurczów na minutę uznawane jest za podwyższone i jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem rodzinnym, a po wykonaniu badań, z kardiologiem. To zdiagnozuje przyczyny i zaleci odpowiednie leczenie. Do najczęstszych przyczyn wysokiego tętna należą:

– stres
– nadczynność tarczycy,
– odwodnienie,
– niewydolność serca,
– anemia,
– palenie papierosów,
– nadużywanie alkoholu.

Tętno przekraczające 100 uderzeń na minutę może być objawem tachykardii i wymaga leczenia kardiologicznego. Niskie tętno może być objawem bradykardii, która występuje znacznie rzadziej i najczęściej towarzyszy niskiemu ciśnieniu.

Nigdy nie należy lekceważyć podwyższonego ciśnienia i tętna, im wcześniej zostaną zdiagnozowane i leczone, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia migotania przedsionków i zawału serca zagrażających życiu.