puizba.pl  • Zdrowie, lekarze • Prywatny ośrodek leczenia uzależnień
http://www.rozwoj-trzezwej-osobowosci.pl/
http://www.rozwoj-trzezwej-osobowosci.pl/ Przyznanie się do problemu z nałogiem, jest pierwszym krokiem do wyleczenia. Terapia alkoholowa w ośrodku Rozwój Trzeźwej Osobowości rozpoczyna się właśnie od rozmowy na temat uzależnienia: staramy się uzmysłowić klientom czym jest choroba, jakie są jej objawy i fazy. Uczymy także jak radzić sobie z emocjami, odpowiednio je nazywać, jak pracować nad mechanizmami towarzyszącymi pogłębiającemu się przywiązaniu do butelki. Osoby zgłaszające się do nas mogą wykorzystać program 1-tygodniowy bądź weekendowy.
Zlokalizowanie:
© www.puizba.pl